Το Αναπτυξιακό Κέντρο Οινουσσών Αιγαίου ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «ΛΕΩΝ ΛΕΜΟΣ». Τα ανθρωπιστικά οράματα του ιδρυτή του Ιδρύματος, του αείμνηστου καπετάν Λέοντα Λεμού, και τα οράματά του για την ιδιαίτερη πατρίδα του αποτελούν την κινητήρια δύναμη και παράλληλα δεσμευτικές κατευθύνσεις σε αυτούς που σήμερα αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το δύσκολο έργο του Αναπτυξιακού Κέντρου. Στο διάστημα από τη σύστασή του έως σήμερα έχει αναπτύξει μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις Οινούσσες. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Α.Κ.Ο.Α. επικεντρώνει την παρουσία και το έργο του σε τρεις άξονες παρέμβασης. Οι πολιτικές αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και στηρίζουν δραστηριότητες που όλες μαζί συντείνουν στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των Οινουσσών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι άξονες αυτοί είναι: ¶ξονας 1: Οινούσσες - Ανάπτυξη και Πρόοδος του Οινουσσιώτικου χώρου, ¶ξονας 2: Κοινωνία των Πληροφοριών - Εκπαίδευση και Ναυτική Εκπαίδευση, ¶ξονας 3: Μικρά Νησιά του Αιγαίου - Γέφυρα Επικοινωνίας. Η αγάπη για τις Οινούσσες αποτελεί το εφαλτήριο για να συνεχίσει το Α.Κ.Ο.Α. την επιτυχημένη  παρέμβασή του στους παραπάνω τομείς με αμείωτη ένταση και με την υποστήριξη του Ιδρύματος «ΛΕΩΝ ΛΕΜΟΣ».